Till Startsidan
Drogförebyggarpärmen Upprop - Namninsamling Enkätundersökning om tobak
 

SPICE SKÖRDAR OFFER Spice

Nätdrogen Spice finns bara några tangenttryck bort och polisen känner sig maktlös.  Flera dödsfall som är kopplade till drogen har inträffat den senaste tiden. En svårighet med att komma åt försäljningen av Spice är att så fort en variant av drogen blivit narkotikaklassad ändras sammansättningen så att en ny variant uppstår och då är drogen inte längre olaglig. Det pågår ett cyniskt experimenterande som drabbar ungdomar som använder det här, säger Mark Personne, överläkare vi Giftinformationscentralen till TT.

Läs mer om Spice

 linje

Bergsjö

litensal

En liten ort med ett stort engagemang 

Bergsjö ligger i Hälsingland, tillhör Nordanstigs kommun och har cirka 1300 invånare.Det är en liten ort med ett stort engagemang. Jag är inbjuden dit av folkhälsosamordnaren Christin Hubinette. Uppdraget är att föreläsa för personalen på Bergsjö skola på eftermiddagen den åttonde april och för allmänhet, politiker och föräldrar på kvällen. Anledningen till att man vill att jag ska komma är att det i lilla Bergsjö, som på så många andra platser i landet, har uppmärksammats att där finns unga människor som har experimenterat med nätdroger. 

 Läs mer

 

Varberg sjunde maj 

varberg liten

Det regnar i Varberg 

 Heller rättare sagt det har regnat hela vägen från Örebro dit. Samma sak när jag åker hem därifrån.Men under föreläsningen  jag har på Varbergs konferenscentrum lyser det av engagemang, ansvar och övertygelse.Det är sällan jag möter så många som har så många kloka saker att säga i ämnet, som gör ett så bra jobb tillsammans och som bidrar med sina kunskaper på ett sätt som gör att min föreläsning känns ovanligt inspirerande.Drogsamordnare, poliser, socialsekreterare, skolkuratorer, lärare, fältassistenter, skolsköterskor fyller lokalen med närvaro, frågor, kommentarer och inpass.

Fortsättning

 

linje

ENS2000 först ut med information om Hand _black

droger på teckenspråk.

ENS2000 har tillsammans med MiaMaria Björkstrand, på NingAB, översatt stora delar av sin kunskapsbank till teckenspråk. Teckenspråket är dövas och vissa hörselskadades första språk och skiljer sig från svenskan när det gäller grammatiken och syntaxen. Detta innebär att, döva och hörselskadade, kan ha svårt att ta till sig information på skriven svenska eftersom det är deras andra språk. Teckenspråket är deras första.  Att den här typen av information översätts till teckenspråk är otroligt viktigt. 

Läs pressmeddelande

linje

 

livskunskap2

Livskunskap + ANTD = Sant 

Nu kan du som arbetar i skolan, helt utan kostnad via ENS drogförebyggarpärm, ladda ner preventionsmaterial från skolår 1 till gymnasiet, samt ett föräldramaterial.  

Du får då tillgång till cirka 150 lektioner som du fritt kan använda i din undervisning. Läs mer 

linje

 

 

linje

 

handNATIONELL SATSNING - TOBAKSENKÄT I ÅRSKURS FEM OCH ÅTTA