Till Startsidan
Drogförebyggarpärmen Upprop - Namninsamling Enkätundersökning om tobak
 

SPICE SKÖRDAR OFFER Spice

Nätdrogen Spice finns bara några tangenttryck bort och polisen känner sig maktlös.  Flera dödsfall som är kopplade till drogen har inträffat den senaste tiden. En svårighet med att komma åt försäljningen av Spice är att så fort en variant av drogen blivit narkotikaklassad ändras sammansättningen så att en ny variant uppstår och då är drogen inte längre olaglig. Det pågår ett cyniskt experimenterande som drabbar ungdomar som använder det här, säger Mark Personne, överläkare vi Giftinformationscentralen till TT.

Läs mer om Spice

 linje

Lathund 2015 

Lathund -narkotika -2015-sid -1Ny utgåva av Lathunden 

Nu finns den populära Lathunden - om hur föräldrar kan förebygga och upptäcka missbruk  -återigen att beställa.

 Lathund 2015 är uppdaterad och innehåller bland annat information om den akutella drogen Spice.

 Lathunden är ett uppskattat hjälpmedel som används flitigt på fritidsgårdar, skolor, vid föräldramöten och liknande. 

Du som vill beställa Lathunden kan mejla till

klaus.fallstrom@aktivskola.org

 

ENS2000 + AKTIV SKOLA 

 Förenade styrkor   Aktiv -Skola -ORANGE

  Vi anser att det behövs en samlande kraft som aktivt kan arbeta för att skapa en bättre skola i Sverige.

Vi anser att frågor som rör barnens inlärning, hälsa, mobbning, drogmissbruk och miljö är för viktiga för att bli bortprioriterade på grund av ekonomi. Vi vill bidra med kunskap och aktuellt material inom alla dessa områden.
Från och med 2015 har många goda krafter samlats under ett tak - Stiftelsen Aktiv Skola – där ENS kommer att fortsätta sitt viktiga arbete.
Tidningen RESPONS och ENS informations- och utbildningsmaterial kommer att produceras och skickas ut kostnadsfritt även fortsättningsvis till skolorna i landet.

www.aktivskola.org

 

linje

ENS2000 först ut med information om Hand _black

droger på teckenspråk.

ENS2000 har tillsammans med MiaMaria Björkstrand, på NingAB, översatt stora delar av sin kunskapsbank till teckenspråk. Teckenspråket är dövas och vissa hörselskadades första språk och skiljer sig från svenskan när det gäller grammatiken och syntaxen. Detta innebär att, döva och hörselskadade, kan ha svårt att ta till sig information på skriven svenska eftersom det är deras andra språk. Teckenspråket är deras första.  Att den här typen av information översätts till teckenspråk är otroligt viktigt. 

Läs pressmeddelande

linje

 

livskunskap2

Livskunskap + ANTD = Sant 

Nu kan du som arbetar i skolan, helt utan kostnad via ENS drogförebyggarpärm, ladda ner preventionsmaterial från skolår 1 till gymnasiet, samt ett föräldramaterial.  

Du får då tillgång till cirka 150 lektioner som du fritt kan använda i din undervisning. Läs mer 

linje

 

 

linje

 

handNATIONELL SATSNING - TOBAKSENKÄT I ÅRSKURS FEM OCH ÅTTA