Till Startsidan
Drogförebyggarpärmen Upprop - Namninsamling Enkätundersökning om tobak
 

Att åtgärda missbruk

 

Mor & Son

Var beredd på att du kan få mothugg, kanske hårda ord som reaktion. Var beredd på att det du tror kanske inte stämmer. Och då är ju ingen skada skedd, men det faktum att du har reagerat har alltid en förebyggande effekt. Var inte rädd! Lita på din intuition!

 

Omsorg och kärlekhander_transparant

Vi behöver alla som föräldrar en handlingsplan som vi kan använda när vi är oroliga för våra barn. Vi behöver också beväpna oss med mod att våga agera utifrån vår oro och omsorg. Drivkraften för vårt agerande är kärleken till de som betyder mest för oss i våra liv. Detta är vårt alibi. Intuitionen är vår kompass.

 

Steg 1

Prata med ditt barn. Gör det så lugnt och sakligt du kan och alltid i en anda av omsorg. Berätta om varför du tror att det kan finnas ett missbruk i hans/hennes liv. Var inte rädd för att "göra fel". Lita till din intuition och vet att det är din rätt och din skyldighet som förälder att uttrycka din ärliga oro. Du ska också veta att det faktum att du tar upp frågan inte innebär att du sätter igång något som tidigare inte fanns, eller förvärrar en situation som förut var ganska ofarlig. Så är det inte. Missbruk varken uppstår eller förvärras för att vi talar om det.

Tvärtom trivs alla former av missbruk bäst i skydd av tystnad. Tystnad är allt missbruks allra bästa vän. Ofta beror den tystnad som sänker sig runt en missbrukare på skam. Vi föräldrar skäms och anklagar oss för att vara "dåliga". Även den som missbrukar skäms i takt med att beroendet utvecklas. Skammens värsta fiende är öppenhet. Att våga börja prata.

Var beredd på att du kan få mothugg, kanske hårda ord som reaktion. Var beredd på att det du tror kanske inte stämmer. Och då är ju ingen skada skedd, men det faktum att du har reagerat har alltid en förebyggande effekt. Var inte rädd! Lita på din intuition!

 

Steg 2

Det har nu gått en tid sedan du först uppmärksammade en del beteendeförändringar som du trodde kunde tyda på missbruk. Det kan ha handlat om fler och fler sena kvällar utan förklaring om vad som skett, skolk, byte av kompisar och nedlagda fritidsintressen. I det skede som du nu har kommit till har allt detta förvärrats och fördjupats.

Skolarbetet har blivit sämre, dygnet har förvänts, en tydlig viktminskning har kanske skett, många underliga telefonsamtal rings och blir ringda, du har märkt en ökad avskärmning, kraftiga humörsvängningar, kanske även ett depressionsliknande tillstånd. En del föräldrar till unga missbrukare beskriver det som att de har fått "en bortbyting" hemma. Man känner inte igen sitt eget barn.  

 

Våga be om hjälp

Be om hjälp

Nu måste du gå vidare med dina farhågor och våga be om hjälp, naturligtvis kan även ditt barn själv här öppet ha medgivit sitt missbruk och bett om hjälp. Du kan vända dig till socialtjänsten, Föräldraföreningen Mot Narkotika eller till polisen.

Det kan hända att ditt barn föreslår att han/hon i det här läget kan lämna ett urinprov för att bevisa sin "oskuld". Gå inte med på detta! Att lämna ett enstaka urinprov betyder ingenting. Dels kan det vara så att substansen i fråga redan har lämnat kroppen. För en del droger går detta mycket snabbt. GHB försvinner ur kroppen efter ca 6-8 timmar, amfetamin, heroin, ecstasy, stannar kvar några dygn. Cannabis kan dock, eftersom det är en fettlöslig substans, stanna kvar i systemet under många veckor efter röktillfället. Men även om det är cannabis som är den aktuella drogen, kan ett urinprov manipuleras på olika sätt och dess bevisvärde är därför aldrig pålitligt. Det som måste till här är en ordentlig utredning av kompetenta experter och behandlare. Under en sådan utredningstid kan en serie urinprover användas och vara till stöd och hjälp för att utforska missbrukets existens och omfattning och även vara ett stöd för den unge själv om det visar sig att han/hon är inne i ett missbruk.

 

Sätt dig över myten om "den dåliga föräldern"

Som förälder måste du nu sätta dig över myten om "den dåliga föräldern" som den stora orsaken till att barn och ungdomar missbrukar och försöka ta dig bortom dina egna känslor av skam och skuld. Vem kan säga att han eller hon är den perfekte föräldern? Vi har alla våra fel och brister, men det vi har gemensamt är kärleken till våra barn. Det känns också bra att veta att många missbrukare berättar om att de önskar att någon hade sett dem i början av missbruket och hjälpt dem att sluta då. Innan det blev för sent.

Så öppna dina ögon och gör det som måste göras. För ditt barns skull.

Ps. Vill du ha mer kunskaper om hur de olika drogerna ser ut och fungerar mm. Kan du beställa vår skrift "Lathund mot narkotika" . Ds.