Till Startsidan
Drogförebyggarpärmen Upprop - Namninsamling Enkätundersökning om tobak
 

Har du frågor?

 

Jag som har skrivit det här till dig är socionom och har arbetat med missbruk i mer än 25 år. Jag har framför allt försökt hjälpa drabbade ungdomar och deras familjer. Jag vet hur olidligt tufft det är att vara en tonåring på väg ner mot ett beroende. Jag har också många, många gånger sett smärtan och den totala maktlösheten hos de anhöriga som tvingas se någon som de älskar lösas upp och försvinna inför ens egna ögon.

Men framför allt har jag sett kraften och styrka som finns i en människa och i hennes familj. Jag har lärt mig att det inte finns några hopplösa människor - bara hopplösa situationer - och att var och en kan hitta hem igen. Fullt ut.

Om du som är förälder vill ha kontakt med mig för att få stöd, och i bästa fall också hopp, får du gärna maila till mig på den här adressen borje.dahl@ens2000.se

 

Vänliga hälsningar Börje Dahl