Till Startsidan
Drogförebyggarpärmen Upprop - Namninsamling Enkätundersökning om tobak
 

ENS 2000 - i skolan

Skola

Skolan spelar en viktig roll i arbetet med att bekämpa och informera om riskerna med droger.

I avsnitt 2.6 i förordningen om 1994 års läroplan (Lpf 94) framgår att skolan har ett särskilt ansvar för att  eleverna får kunskaper om riskerna med tobak, alkohol, narkotika och andra droger och att dessa frågor integreras i undervisningen i olika ämnen.

 

Kampanjen ENS 2000 förser våra skolor med kostnadsfritt arbetsmaterialPojke med dator!

"Vi vill att alla elever ska ha tillgång till ett professionellt arbetsmaterial om droger, missbruk och beroende."

Kampanjen Ett Narkotikafritt Sverige, ENS 2000, har verkat sedan 1989 med målsättning att varje skola alltid ska ha tillgång till professionell och aktuell kunskap om droger, missbruk och åtgärdsprogram. Kampanjen har under åren byggt upp ett gediget arbetsmaterial kring narkotikafrågan som kontinuerligt distribueras helt kostnadsfritt till landets samtliga mellanstadie-, högstadie- och gymnasieskolor.

I arbetsmaterialet ingår bl.a. "Drogförebyggarepärmen", tidningen Respons, föreläsningar, teaterföreställningar och filmer som tex.; "Liv" och "Heroin".

Du som är lärare eller som på annat sätt jobbar med ungdomar i skolans värld har möjlighet att använda dig av vårt material i ditt arbete. Ta kontakt med den som är ansvarig för din skolas hälsosjukvård för att få mer information.

Om du som skolpersonal har frågor kring materialet, kontakta Klaus Fallström på tfn 0200-230 220 eller via 
E-mail klaus.fallstrom@ens2000.se